Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe prawa bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto od 2013 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

W ramach prowadzonej działalności zapewniam obsługę prawną spółdzielni, spółek oraz fundacji i ich reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Jednocześnie reprezentuję klientów indywidualnych na etapie przedsądowym oraz sądowym w dochodzeniu roszczeń od dłużników oraz od ubezpieczycieli, jak również w ramach innych postępowań cywilnych.

W zakresie mojej dodatkowej specjalizacji pozostaje prawo budowlane, w tym zwłaszcza pomoc klientom podczas realizacji procesu inwestycyjnego (sporządzanie umów o roboty budowlane, reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz w przypadku sporów między inwestorem, a wykonawcami).

W ramach prowadzonej działalności współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami oraz firmą windykacyjną zapewniając wszechstronne podejście do każdej powierzonej mi sprawy.

3514 kopia

Kancelaria
LinkedIn