Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe prawa bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto od 2013 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań jest prawo cywilne, w tym głównie ochrona danych osobowych, dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli po wypadkach komunikacyjnych, reprezentacja lekarzy w postępowaniach o błąd w sztuce lekarskiej, dochodzenie roszczeń od dłużników oraz prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo gospodarcze. W zakresie mojej dodatkowej specjalizacji pozostaje również prawo budowlane, w tym zwłaszcza pomoc klientom podczas realizacji procesu inwestycyjnego (sporządzanie umów o roboty budowlane, reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz w przypadku sporów między inwestorem, a wykonawcami).

W ramach prowadzonej działalności współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami oraz firmą windykacyjną zapewniając wszechstronne podejście do każdej powierzonej mi sprawy.

Kancelaria
LinkedIn