Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym należeć się nie tylko odszkodowanie za uszkodzony samochód, czy rzeczy osobiste, ale również szereg innych świadczeń takich jak: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, odszkodowanie za poniesione wydatki na leczenie, odszkodowanie za opiekę  w okresie leczenia i rekonwalescencji, odszkodowanie za koszty dojazdu do placówek medycznych i rehabilitacje oraz różnego rodzaju renty.

Ubezpieczyciele najczęściej starają się ograniczać wysokość wypłat na rzecz poszkodowanych bagatelizując ich krzywdę oraz rozmiar szkody. Decydując się na powierzenie tak skomplikowanych spraw należy zwrócić szczególną uwagę na osobę która ma je prowadzić. W szczególności należy sprawdzić, czy posiada odpowiednie uprawnienia do występowania przed sądem w  postępowaniu cywilnym lub karnym.

Jako radca prawny mogący dochodzić odszkodowań przed sądami gwarantuję rzetelne, poparte dużym doświadczeniem, prowadzenie sprawy. Jako profesjonalny pełnomocnik reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego oraz mediacyjnego. W ramach prowadzonej działalności świadczę kompleksowe usługi prawne na rzecz osób poszkodowanych.

Przed podpisaniem umowy dokonuję oceny sprawy oraz każdorazowo przedstawiam najkorzystniejszą ofertę współpracy. W sprawach odszkodowawczych wynagrodzenie w przeważającej części uzależnione jest od efektów mojej pracy.

3681 kopia

Odszkodowanie za wypadek Wrocław Kancelaria

Radca prawny Maciej Wrzołek

Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu.

W celu zapewnienia Państwu maksymalnej wygody, ze względu na możliwą moją nieobecność w siedzibie kancelarii uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

numer telefonu: 694 418 856
e-mail: radcaprawny@wrzolek.pl

Kancelaria
LinkedIn