rekompensata za zmarnowany urlop

Rekompensata za zmarnowany urlop

15 czerwca 2018

Jeżeli Twój wymarzony urlop, który miałeś spędzić zgodnie z obietnicami biura podróży w pięknym hotelu, położonym przy plaży, okazał się daleki od zapewnień, przysługuje Ci rekompensata za zmarnowany urlop, a więc nie tylko odszkodowanie, ale również zadośćuczynienie. Znając swoje prawa możesz skutecznie wymóc na nieuczciwym sprzedawcy wycieczek nie tylko zwrot pieniędzy za nienależyte zorganizowanie usługi […] Zobacz więcej...

Zachowek

7 maja 2018

Poniższy wpis traktujący o instytucji zachowku ma jedynie przybliżyć ogólną problematykę roszczeń przysługujących osobom najbliższym spadkodawcy. Powodem jego powstania były liczne pytania klientów o ich prawa w sytuacji gdy zostali pominięci w testamencie. Zachowek ma na celu ochronę interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Należy pamiętać też o zasadzie, że nikt nie może na wypadek swojej […] Zobacz więcej...

Przewodnik po RODO

11 lutego 2018

Dla małych i średnich przedsiębiorców Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało prosty i przyjazny przewodnik po RODO. Pomoże sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku. Zobacz więcej...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku.

12 grudnia 2017

Osobie poszkodowanej w następstwie upadku na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku przysługuje nie tylko odszkodowanie (np. za zniszczone ubranie lub przedmioty, które miała przy sobie, za poniesione wydatki na leczenie, za opiekę w okresie leczenia i rekonwalescencji, za koszty dojazdu do placówek medycznych i rehabilitacje), ale również zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Zgodnie z ustawą o […] Zobacz więcej...

Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017 r.

7 listopada 2017

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku – ochrona przedemerytalna. Celem rzeczonej regulacji jest zagwarantowanie pracownikowi ochrony przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę w okresie […] Zobacz więcej...

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznych?

28 października 2017

Pewność i stabilność prawa, w tym prawa budowlanego jest bardzo pożądana przez inwestorów. Niestety nasz ustawodawca w ostatnich latach jest bardzo aktywny zwłaszcza w zakresie wprowadzania licznych zmian zarówno w prawie budowlanym jak i obecnie również w postępowaniu administracyjnym. W dzisiejszym wpisie chcę się skupić na wąskim, ale bardzo ważnym zagadnieniu, a mianowicie kiedy potrzebne […] Zobacz więcej...

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

14 września 2017

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane jest niezwykle ważnym chociaż często pomijanym elementem procesu inwestycyjnego, który może w blisko 100% zabezpieczyć interesy wykonawcy. Każdy wykonawca powinien pamiętać, że inwestor nie może wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania udzielenia gwarancji zapłaty. Należy również zauważyć, że nieudzielenie gwarancji w momencie podpisywania umowy nie wyklucza jej […] Zobacz więcej...

Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia w praktyce.

22 sierpnia 2017

Od 29 czerwca 2015 r. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Oznacz to, że od blisko dwóch lat wystarczające jest jedynie zgłoszenie budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest również to, że w procedurze zgłoszenia […] Zobacz więcej...

Kiedy rozpocząć budowę?

17 sierpnia 2017

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć problematykę terminu rozpoczęcia robót budowlanych domu lub innych inwestycji dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem prac, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Budowa domu mimo głośnej nowelizacji z 28 […] Zobacz więcej...

„Odszkodowania” za wypadek komunikacyjny – szkoda na osobie

20 lipca 2017

W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć problematykę roszczeń jakie przysługują poszkodowanym i ich rodzinom na skutek szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych. Osobie poszkodowanej w wypadku należy się nie tylko odszkodowanie za uszkodzony samochód, czy rzeczy osobiste, ale również szereg innych roszczeń takich jak: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, odszkodowanie za poniesione wydatki na leczenie, odszkodowanie za […] Zobacz więcej...