Rozwiązuję problemy prawne
z pasją i pełnym zaangażowaniem.

W ramach prowadzonej działalności świadczę kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych. Jako profesjonalny pełnomocnik reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego, mediacyjnego oraz przed organami administracji publicznej.

Zobacz więcej

Zakres usług prawnych

Prawo cywilne


Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań jest prawo cywilne, w tym głównie dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli po wypadkach komunikacyjnych, reprezentacja lekarzy w postępowaniach o błąd w sztuce lekarskiej, dochodzenie roszczeń od dłużników oraz prawo spadkowe.

Czytaj więcej

Prawo gospodarcze


W zakresie prawa gospodarczego świadczę pomoc w szczególności przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych. Dodatkowo jako profesjonalny pełnomocnik przygotowuję, negocjuję i opiniuję umowy.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne


W ramach prowadzonej działalności świadczę kompleksowe usługi w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego: rozwód i separacja, alimenty, podział majątku, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne


Oferuję pomoc poprzez zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz przy sporządzaniu odwołań i skarg od decyzji administracyjnych. Szczególnym przedmiotem moich zainteresowań w tym zakresie jest prawo budowlane i pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego.

Czytaj więcej

Maciej Wrzołek


Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe prawa bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto od 2013 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W ramach prowadzonej działalności współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami oraz firmą windykacyjną zapewniając wszechstronne podejście do każdej powierzonej mi sprawy. Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu.

Kontakt

numer telefonu:  694 418 856
e-mail:  radcaprawny@wrzolek.pl

Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu.