W ramach prowadzonej działalności stosuję elastyczny, dopasowany do klienta po ustaleniu jego priorytetów system rozliczeń za wykonywane usługi.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać formę wynagrodzenia:

Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.

Kancelaria
LinkedIn