W ramach prowadzonej działalności świadczę kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych. Jako profesjonalny pełnomocnik reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego, mediacyjnego oraz przed organami administracji publicznej. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje również sporządzenie pism procesowych (pozwów, wniosków, środków zaskarżenia, ugód itp.), przygotowanie i opiniowanie umów oraz sporządzanie opinii prawnych.

Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi się wyspecjalizować przede wszystkim w obsłudze prawnej spółdzielni, spółek oraz fundacji i ich reprezentacji przed sądami oraz organami administracji publicznej. 

Jednocześnie reprezentuję klientów indywidualnych na etapie przedsądowym oraz sądowym w dochodzeniu roszczeń od dłużników oraz od ubezpieczycieli, jak również w ramach innych postępowań cywilnych.

W zakresie mojej dodatkowej specjalizacji pozostaje również prawo budowlane, w tym zwłaszcza pomoc klientom podczas realizacji procesu inwestycyjnego (sporządzanie umów o roboty budowlane, reprezentowania klienta przed organami administracji publicznej celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz w przypadku sporów między inwestorem, a wykonawcami).

W związku z ciągłymi zmianami w prawie niezbędna jest specjalizacja. Ze swojej strony gwarantuję rzetelne prowadzenie sprawy w ramach wyżej wymienionych gałęzi prawa. Brak specjalizacji oraz przyjmowanie do prowadzenia każdego rodzaju sprawy mogłoby świadczyć o braku profesjonalizmu z mojej strony. Dlatego też każdorazowo po przedstawieniu sprawy przez klienta informuję go, czy mogę rzetelnie poprowadzić jego sprawę.

W ramach prowadzonej działalności współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami oraz firmą windykacyjną zapewniając wszechstronne podejście do każdej powierzonej mi sprawy.

Kancelaria
LinkedIn