Radca Prawny Maciej Wrzołek

Rozwód Wrocław Kancelaria

Radca prawny Maciej Wrzołek

Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu.

W celu zapewnienia Państwu maksymalnej wygody, ze względu na możliwą moją nieobecność w siedzibie kancelarii uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

numer telefonu:  694 418 856
e-mail:  radcaprawny@wrzolek.pl

 

Rozwód – co warto wiedzieć?

Zgodnie z polskimi regulacjami rozwód orzeka się dopiero wtedy, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. To kluczowy i obligatoryjny warunek, bez którego sąd nie może stwierdzić ustania związku. Nawet w przypadku wystąpienia okoliczności, takich jak przemoc domowa, zdrada czy uzależnienie jednego z małżonków nie można mówić o wystarczających przyczynach do orzeczenia rozwodu. Sąd nawet wówczas ma obowiązek sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do zerwania więzi fizycznych, duchowych i gospodarczych między partnerami. Dopiero całkowite wygaśnięcie relacji na tych trzech poziomach jest podstawą do uznania rozkładu pożycia.
Oczywistym dowodem na zerwanie więzi jest sytuacja, w której jedna osoba wyprowadza się z domu (np. we Wrocławiu) do nowego partnera i zaczyna z nim nowe życie, snuje plany na przyszłość. Jednak nawet jeśli małżonkowie mieszkają pod jednym dachem, a więc de facto więzi gospodarcze nadal istnieją, sąd może orzec rozwód. Stanie się tak, jeśli oboje dowiodą, że sytuacja ekonomiczna każdego z nich nie pozwala na wyprowadzkę i np. wynajęcie nowego lokum.
W definicji rozkładu pożycia małżeńskiego pojawia się jeszcze jeden kluczowy element, czyli trwałość. To cecha, która pozwala odróżnić separację od rozwodu. Uznaje się, że jeśli okoliczności wskazują na to, że powrót do pożycia nie nastąpi, to rozkład jest trwały, więc można orzec rozwód (np. we Wrocławiu). Przepisy nie regulują jednak kwestii konkretnego czasu, jaki musi upłynąć od rozkładu pożycia, by można mówić od jego trwałości. Właśnie dlatego za każdym razem konieczne jest indywidualne przyjrzenie się sprawie i ocenienie, czy zerwane więzi można jeszcze odbudować.
Zdarza się jednak, że nawet w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeka rozwodu. Dzieje się tak, gdy w wyniku rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, jeśli orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo było żądaniem tylko jednego z małżonków i to tego, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.